Radgonske gorice d.o.o.

Jurkovičeva ulica 5

9250 Gornja Radgona, Slovenija

Navodila za pot

Splošni podatki

Tel.: 00 386 2 564 85 10

Fax: 00 386 2 561 10 39

E-mail: info@radgonske-gorice.si

Kontaktne številke

info@radgonske-gorice.si

+386 (0)2 564 85 10

Cvetka Črepnjak
tajnistvo@radgonske-gorice.si

+386 (0)2 564 85 13

SHOP@RADGONSKE-GORICE.SI

+ 386 (0)2 564 85 50

Kaja Španbauer
prodaja@radgonske-gorice.si

+386 (0)2 564 85 33

Vodja turizma: martina.ficko@radgonske-gorice.si

PRODAJALNA@RADGONSKE-GORICE.SI

+386 (0)2 564 85 51

Andreja Novak
andreja.novak@radgonske-gorice.si

+386 (0)2 564 85 18

Filip Babli
Filip.Babli@radgonske-gorice.si

+385 (0)99 812 71 67

Tajništvo (računovodstvo i administracija ): Svetlana Borota

+381 64 1042 130

Goran Mioković (Direktor)

+381 64 1042 131

Damjan Milutinović (supervisor-pomoćnik direktora)

+381 64 825 79 57